ඩෙංගු මරණ වලට ප්‍රධානම හේතුව

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලික රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් පිරී ගොස් ඇති අතර, ඇඳන් නොමැති බැවින් රෝහලට ඇතුළුවීමට ඩෙංගු රෝගීන්ට පොරොත්තු ලේඛනයක (waiting list) සිටීමට අවශ්‍යබව දන්වන බව දැන ගන්නට ලැබේ. මේ නිසා ඇතැම් රෝගීන් රෝහල් ගත නොවී පුද්ගලික රෝහලක් ඇඳක් හිස් වනතුරු නිවසේ රැඳී සිටින තත්ත්වයක් උද්ගත වෙමින් ඇත.

ඩෙංගු යනු එලෙස ප්‍රමාද වෙමින් සිටිය හැකි රෝගයක් නොවේ. වහාම රජයේ රෝහලකට යොමුවන්න. එහිදී වෛද්‍යවරු ඔබගේ රෝගී තත්ත්වය පරීක්ෂාකර බලා බාහිර ප්‍රතිකාර කළ හැකිනම් එලෙස කිරීමට හෝ රෝහල් ගතකිරීමට හෝ කටයතු කරනු ඇත.

ඔබට සමහරවිට ඇඳක් නොලැබෙනු ඇත, ඔබටම කියා කාමරයක් හා යාබද වැසිකිළියක් නොලැබෙනු ඇත, ඇඳන් උඩ හා ඇඳන් යට රෝගීන් සිටිනු ඇත. පුද්ගලික රෝහලේ එක වාට්ටුවකට රෝගීන් 15-20ක් වෙද්දී රජයේ රෝහලක වාට්ටුවේ එය 100-200ක් වනු ඇත. එහෙත් එසේ කියා ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත. ඔවුහු කෙසේ හෝ ඔබගේ ජීවිතය බේරා දීමට කටයුතු කරනු ඇත. වෛද්‍යවරු සයිටම් විරෝධී සටනේ දී කළ වෛද්‍ය වර්ජනයේදී පවා ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම නවත්වා දැමුවේ නැත.

ඩෙංගු මරණවලට ප්‍රධානම හේතුව ප්‍රමාද වී රෝහල් ගත කිරීමය. එබැවින් පුද්ගලික රෝහල්වල ඇඳන් නැතැයි කියමින් පොරොත්තු ලේඛනයේ රැඳී නොසිට, ප්‍රමාද නොවී රජයේ රෝහලකට යොමුවන්න.


නවීන් උඩවැල්ල

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s